40-ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் வெளியான அனைத்து புத்தகங்களும் ஒரே இடத்தில். வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் (போல்ஷ்விக்) கட்சியின் வரலாறு

ஆசிரியர்: எம்.இஸ்மத் பாஷா
Category
Publication பாரதி புத்தகாலயம்
Pages N/A
First EditionNov 2016
₹400      

Review