சென்னை புத்தகக் காட்சிக்காக வெளிவரும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் தங்களுக்கு தேவையானவை மட்டும் எளிதாக தேர்வு செய்யும் வகையில் ஆசிரியர், வகைகள், பதிப்பகம் என பிரித்துள்ளோம். கீழே உள்ள சேவையை பயன்படுத்தி பயன் பெறுவீர்.

எண்: 7 போல் வளைபவர்கள்

₹120

வாழ்ந்தவர் கெட்டால்

₹75

மனநிழல் காட்சிகளும் சலனங்களும்

₹120

கபாலகுண்டலா

₹125

செல்லாத பணம்

₹285

பேனாவுக்குள் அலையாடும் கடல்‬

₹60

கருப்பினப் பெண்ணியப் பிரகடனம்

₹60

காகிதப் பாவைகள்

₹250

தொல்காப்பிய இலக்கியம்

₹0

வெற்றிக்களிறு

₹200

வென்வேல் சென்னி முத்தொகுதி - 1

₹600

வென்வேல் சென்னி முத்தொகுதி - 2

₹600

ஆண் காக்கை

₹60

அச்சப்படத் தேவையில்லை

₹100

தங்கைக்கோர் குழந்தை (சிறுகதைகள்)

₹50

நகுதற் பொருட்டு

₹100

பெருவெளிக் காற்று

₹130

என்னை மட்டும் காதல் பண்ணு

₹30

தூயவளே

₹30

பெண்கள் இப்படித்தான் நினைக்கிறார்களா?

₹150

எதிர்ப்பும் வெறுப்பும்

₹120

பேட்டை

₹390

குட்டி ஆகாயம்

₹40

புத்தம் புது காலை...

₹250

அருள்மொழி ஆயிரம்

₹0

சொல்மாலை

₹0

சிவந்த மண்

₹400

வன்னியாச்சி

₹375

வீழ்ந்தவர்கள்

₹350

ஆப்பிளுக்கு முன்

₹170