சென்னை புத்தகக் காட்சிக்காக வெளிவரும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் தங்களுக்கு தேவையானவை மட்டும் எளிதாக தேர்வு செய்யும் வகையில் ஆசிரியர், வகைகள், பதிப்பகம் என பிரித்துள்ளோம். கீழே உள்ள சேவையை பயன்படுத்தி பயன் பெறுவீர்.

அதிதி

₹150

ஒற்றறிதல்

₹0

குருட்டுப் பூனையின் அறை

₹100

காயா

₹0

எங்கிருந்து தொடங்குவது

₹100

இனி ஒரு போதும்

₹200

பெர்சியாவின் மூன்று இளவரசர்கள் (உலக இதிகாசங்களில் குழந்தைகள்)

₹200

சூரியனைத் தொடரும் காற்று (ஒரு அமெரிக்கக் கைதியின் சிறைவாழ்க்கை) (தன் வரலாறு)

₹0

ரூபி பாஸ்கேயின் மர்ம நோய் (நாவல்)

₹0

வரலாற்றில் புராணத்திற்கு இடமில்லை

₹0

வார்த்தைகளில் ஒரு வாழ்க்கை

₹0

மழையில் நனையும் மதுமலரே

₹25

மில்

₹150

அடிப்படை உடலியல்

₹130

நரகத்தில் ஒரு பருவகாலம்

₹75

ஆர்தேமியோ க்ரூஸ்சின் மரணம்

₹400

கினோ

₹320

தடங்கள்

₹320

வார்த்தைகளில் ஒரு வாழ்க்கை

₹400

வரலாற்றில் புராணத்திற்கு இடமில்லை

₹110

ரூபி பாஸ்கேயின் மர்ம நோய்

₹290

வேனல்

₹460

கண்ணம்மா

₹150

குழந்தைகள் ஆடிய குடைராட்டிணம்

₹30

புரட்சியாளர்களின் நினைவுச் சித்திரங்கள்

₹120

காவிரி ஒப்பந்தம் : புதைந்த உண்மைகள்

₹170

என்.ஜி.ஓ-க்கள் (ஓர் ஏகாதிபத்திய அபாயம்)

₹100

அவதூதர்

₹0

கொம்மை

₹555

மரநாய் கவிதைகள்

₹80