கருத்து - பட்டறை வெளியீடு

கண்ணகி கோவிலும் வைகைப் பெருவெளியும் ஆசிரியர்: பாவெல் பாரதி பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $4.75
தொல்லியல்: தமிழர் வரலாற்றுத் தடங்கள் ஆசிரியர்: ந. இரத்தினக்குமார் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $14.75
கள்ளர் மடம் (மதுரை வட்டாரச் சிறப்புக் கதைகள்) ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $13
கீழடி - மதுரை சங்ககால தமிழர் நாகரிகம் ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியர்: காந்தி ராஜன் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $2.25
ஏறுதழுவுதல் சல்லிக்கட்டு (தொன்மை - பண்பாடு - அரசியல்) ஆசிரியர்: பாவெல் பாரதி பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $6.5
சல்லிக்கட்டுக்குத் தடை தீர்ப்பும் தீர்வும் (ஒரு மீள்பர்வை) ஆசிரியர்: ப.பாலதண்டாயுதம் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $5.25
மரண தண்டனையின் இறுதித் தருணங்கள் ஆசிரியர்: சா.தேவதாஸ் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $5.25
அம்பேத்கர் உருவும்-மறுஉருவாக்கங்களும் ஆசிரியர்: பா.பிரபாகரன் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $4
குற்றப்பரம்பரைச் சட்டம் ஆசிரியர்: ப.பாலதண்டாயுதம் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $2.25
மதுரை நாயக்கர்கள் வரலாறு ஆசிரியர்: ஆர். சத்தியநாத அய்யர் பதிப்பகம்: கருத்து - பட்டறை வெளியீடு $16