யாழினி பதிப்பகம்

தேரும் போரும் (பாண்டியநாட்டு போர்க்குடியினர் வரலாறும் பண்பாடும்) ஆசிரியர்: P.R.சந்திரன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $23.75
நந்திபுரத்து நாயகி (3 பாகங்கள்) ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $28.75
தொண்டை நாடும் வைணவமும் ஆசிரியர்: முனைவர் இரா.வ.கமலக்கண்ணன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $9.75
வந்தியத்தேவன் வாள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $10.5
கோவூர் கூனன் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $1.25
ஒரு மகுடம் ஒரு வாள் இரு விழிகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $2
தெற்கு வாசல் மோகினி ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $5.25
மதுரை மகுடம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $4.75
குலோத்துங்கன் சபதம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $5.75
தர்ம அதர்ம சரித்திரம் ஆசிரியர்: ச.காடப்பன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $4
குழந்தைகள் குக்கூ... ஆசிரியர்: பே.இராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $2.75
மங்களத்தேவன் மகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $2.25
இராஜாதித்தன் சபதம் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $7
வஞ்சிநகர் வஞ்சி ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $3
காஞ்சி சுந்தரி ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $9.25
மாறவர்மன் காதலி ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $7
பராந்தகன் மகள் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $5
பல்லவ வீணை ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $7.75
கங்காபுரிக் காவலன் ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $25.75
கன்னிக்கோட்டை இளவரசி ஆசிரியர்: கலைமாமணி விக்கிரமன் பதிப்பகம்: யாழினி பதிப்பகம் $3