யாழினி பதிப்பகம்

தேரும் போரும் (பாண்டியநாட்டு போர்க்குடியினர் வரலாறும் பண்பாடும்)
₹550 $23.75 (5% OFF)
நந்திபுரத்து நாயகி (3 பாகங்கள்)
₹666 $28.75 (5% OFF)
தொண்டை நாடும் வைணவமும்
₹225 $9.75 (3% OFF)
வந்தியத்தேவன் வாள்
₹240 $10.5 (3% OFF)
கோவூர் கூனன்
₹27 $1.25 (1% OFF)
ஒரு மகுடம் ஒரு வாள் இரு விழிகள்
₹45 $2 (1% OFF)
தெற்கு வாசல் மோகினி
₹120 $5.25 (3% OFF)
மதுரை மகுடம்
₹110 $4.75 (3% OFF)
குலோத்துங்கன் சபதம்
₹130 $5.75 (3% OFF)
தர்ம அதர்ம சரித்திரம்
₹90 $4 (2% OFF)
குழந்தைகள் குக்கூ...
₹60 $2.75 (2% OFF)
மங்களத்தேவன் மகள்
₹50 $2.25 (1% OFF)
இராஜாதித்தன் சபதம்
₹160 $7 (3% OFF)
வஞ்சிநகர் வஞ்சி
₹65 $3 (2% OFF)
காஞ்சி சுந்தரி
₹215 $9.25 (3% OFF)
மாறவர்மன் காதலி
₹160 $7 (3% OFF)
பராந்தகன் மகள்
₹115 $5 (3% OFF)
பல்லவ வீணை
₹180 $7.75 (3% OFF)
கங்காபுரிக் காவலன்
₹600 $25.75 (5% OFF)
கன்னிக்கோட்டை இளவரசி
₹65 $3 (2% OFF)