41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

My Kinder

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$1.75

My First ABC

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$1.75

General Knowledge

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$1.75

Rhymes & Stories

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$1.75

பாலர் மலர்

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$1.75

Capital Letters

ஆசிரியர்:

ஈஷா

$2.75