காகிதம் பதிப்பகம்

பெண்மை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
பார்ப்பனியமும் அதிகாரமும் ஆசிரியர்: பெருமா.செல்வ.இராசேசு பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
ஒப்பியல் உள்ளும் புறமும் ஆசிரியர்: முனைவர்.த.சத்தியராஜ் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
நுட்ப பாக்கள் ஆசிரியர்: பாயிஸா நெளபல் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
நெகிழும் ஆசிரியர்: கவிஞர்.சுந்தர பழனியப்பன் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
நல்லதொரு குடும்பம் ஆசிரியர்: நிவேதிதா பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $2.75
மூன்று கவிஞர்களும் முந்நூற்று அறுபது கோண உணர்வுகளும் ஆசிரியர்: துரை மலையமான் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மின்னல் ஆசிரியர்: ஜாப் சத்தியா பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மனிதனை அழிக்கும் மது அழியும் ஆசிரியர்: தண்டபாணி ரவி பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மரணப் படுக்கையில் தமிழகம் ஆசிரியர்: மு.ப.ஜெகதீஸ் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
பயணத்தில் அவளும் நானும் ஆசிரியர்: ஆ.சத்தியபிரபு பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
அஞ்சலி என்றொரு அழகி ஆசிரியர்: இரா.அழகர் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மதுரை இலக்கியங்களில்...ஆவணங்களில்...வாழ்வியலில்... ஆசிரியர்: முனைவர்.இ.பேச்சிமுத்துமுனைவர் மு.செல்வக்குமார்முனைவர் பா.சத்யா தேவி பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
வந்தவாசிக்காரன் கவிதைகள் ஆசிரியர்: லி.நெனஷத் கான் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $2.75
வண்ணங்கள் ஆசிரியர்: சகி பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $3.5
உனக்காக பிறந்தவன் நான் தானடி...! ஆசிரியர்: லி.நெனஷத் கான் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $2.75
தென்றல் காற்றே கொஞ்சம் நில்லு... ஆசிரியர்: சேலம் த.கலையரசன் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மண்டு ஆசிரியர்: த.நேயக்கோ பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
மனங் கொத்தி ஆசிரியர்: விஜி பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0
குட்டிக் கதைகள் -பகுதி-1 ஆசிரியர்: மலர் மாணிக்கம் பதிப்பகம்: காகிதம் பதிப்பகம் $0