நிவேதிதா பதிப்பகம்

ஸ்வர பேதங்கள் ஆசிரியர்: கே.வி.ஷைலஜா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $10.75
உளியின் யுத்தம் ஆசிரியர்: பல்லவி குமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.5
அப்பா பேச்சு கா... ஆசிரியர்: கன்னிக்கோயில் இராஜா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $0
கொங்கு நாட்டுக் கோயில்கள் ஆசிரியர்: உழவுக்கவிஞர் உமையவன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5
பாரம்பரிய வைத்தியக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: கொ.மா.கோதண்டம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $8.75
கலை விளையும் நிலம் ஆசிரியர்: இரத்தின புகழேந்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $6.5
நிஜங்களும் நிழல்களும் ஆசிரியர்: டால்மியாபுரம் கணேசன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.5
பொது அறிவு 1000 தகவல்கள் ஆசிரியர்: சா.அனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
வீரம் செறிந்த மகாபாரத மாந்தர்கள் வரிசை கர்ணன் ஆசிரியர்: மு.பழனிசாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
திருவருள் காட்டும் திருமுருகாற்றுப் படை ஆசிரியர்: காவூரி.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
பழங்கள் 1000 அறிய தகவல்கள் ஆசிரியர்: சா.அனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
எது? எங்கே? எப்போது? அறிய தகவல்கள் 1000 ஆசிரியர்: சா.அனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5
அன்னப்பூ ஆசிரியர்: இரத்தின புகழேந்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5
முருக தரிசனம் அல்லது எழில் காட்சி ஆசிரியர்: காவூரி.ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.5
மனம் சொல்லும் ரகசியம் ஆசிரியர்: நீல.பாண்டியன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $6.5
இந்திய சாதனைப் பெண்கள் 1000 ஆசிரியர்: சா.அனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5
விஞ்ஞானத் தகவல்கள் 1000 ஆசிரியர்: சா.அனந்தகுமார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3
சொற்களின் மீது எனது நிழல் ஆசிரியர்: சைலபதி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $5.25
சிறுவர்களுக்கான உயிர் மெய் கதைகள், பாடல்கள் ஆசிரியர்: தமிழ்மொழி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
அப்பாவின் கடிதம் ஆசிரியர்: ராஜேஸ்வரி கோதண்டம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5