41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

அருண் பதிப்பகம்

உறையாதோ உயிர்க்காதல் கணங்கள்...!
$13
நினைவெல்லாம் நீயாகிட வந்தேன்...!
$10
ஆனந்த பூந்தோரணம் 1 & 2
$22
பூக்களின் புன்னகை நீ!
$5.25
கண்களில் தூவும் காதல் மழை!
$5.25
வீசிவரும் தென்றலாய்...!
$4.75
கண்களின் பதில் என்ன மௌனமா?
$11.75
திருக்குறள் கதைகள் 50
$6.5
பூங்காற்று சங்கீதம் ஆனது!
$4.5
நட்சத்திரமாய் ஒரு மின்மினி!
$7.75
தீராதது காதல் தீர்வானது!
$8.75
ஒரு மெல்லிய சிவப்புக்கோடு
$8.75
புதுமலர்கள் பூத்திடும் வேளை!
$13.75
நிஷாகந்தி
$11.75
நெஞ்சோரமாய் என் நெஞ்சோரமாய்
$5.25
விழியினில்... மொழியினில்...!
$8.75
ஆத்தங்கரை மரமே...!
$11.25
நெஞ்சோரமாய் காதல் துளி!
$10
சோலை மலரே...!
$7
என் காதல் செனோரீட்டா...!
$13.75