41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

சந்தியா பதிப்பகம்

மீனுக்கு நீரெல்லாம் பாதைகள் ஆசிரியர்: ராஜா சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $5
வேனல் ஆசிரியர்: கலாப்ரியா பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $0
பாரதி விஜயம் (மகாகவியுடன் கூடி வாழ்ந்தவர்களின் குறிப்புகள்) ஆசிரியர்: கடற்கரய் மத்தவிலாச அங்கதம் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $43
ஈசாப் குட்டிக் கதைகள் - பாகம் 1 ஆசிரியர்: வை. கோவிந்தன் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $4
ஈசாப் குட்டிக் கதைகள் - பாகம் 2 ஆசிரியர்: வை. கோவிந்தன் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $4
வாழ்ந்தவர் கெட்டால் ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $3.25
மனநிழல் காட்சிகளும் சலனங்களும் ஆசிரியர்: ந.பிச்சமூர்த்தி பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $5.25
கபாலகுண்டலா ஆசிரியர்: பங்கிம்சந்திர சட்டோபாத்யாயர் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $5.5
இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம் ஆசிரியர்: சுனில் கில்நானி பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $13.5
சங்கப் பெண் கவிதைகள் ஆசிரியர்: சக்தி ஜோதி பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $0