41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

சந்தியா பதிப்பகம்

மீனுக்கு நீரெல்லாம் பாதைகள்
$5
வேனல்
$0
பாரதி விஜயம் (மகாகவியுடன் கூடி வாழ்ந்தவர்களின் குறிப்புகள்)
$43
ஈசாப் குட்டிக் கதைகள் - பாகம் 1
$4
ஈசாப் குட்டிக் கதைகள் - பாகம் 2
$4
வாழ்ந்தவர் கெட்டால்
$3.25
மனநிழல் காட்சிகளும் சலனங்களும்
$5.25
கபாலகுண்டலா
$5.5
இந்தியா என்கிற கருத்தாக்கம்
$13.5
சங்கப் பெண் கவிதைகள்
$0
கண்ணாடிக் கோடரி (தேவதைக் கதைகள்)
$3.5
வேனல்
$19.75
ரணகளம்
$0
வெற்றி பின்தொடர...
$3
அத்து
$6
போதி மாதவன்
$13
புத்தர் போதனைகள்
$4
பதினெண்கீழ்க்கணக்கின் யாப்பமைதி
$21.5
வலி
$4.75
அந்தர மனிதர்கள்
$4.5