41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

குடும்ப நாவல்கள்

நிழல் போலவே நின்றாய்!
$10.5
மாயத்தூரிகை
$7.75
நெஞ்சினில் நேச ராகமாய்!
$10
நக்ஷத்ரா
$7.5
நீயின்றி நானில்லை... என் காதல் பொய்யுமில்லை...
$10.75
உறக்கம் கொள்ளவில்லையடி உயிரே!!!
$8.25
நீயின்றி போனால்... நான் வீழ்ந்து போவேன்...
$13.75
தித்திப்பாய் சில பொய்கள்
$10.5
யாதெனில்... யாதெனில்... காதல்!!!
$10.75
யான் உன்னில் சங்கமம்
$9
காதல் ஆசை யாரை விட்டதோ!!!
$7.5
என் பூக்களின் தீவே!
$9
சம்சாரம் என்பது வீணை
$8.25
வில்லனின் காதலி
$7.5
கேள்வியின் நாயகனே
$15
என்ன சொல்ல போகிறாய்
$8.75
உயிரோடு சதிராடும் உயிரே...
$13
உறையாதோ உயிர்க்காதல் கணங்கள்...!
$13
நினைவெல்லாம் நீயாகிட வந்தேன்...!
$10
ஆனந்த பூந்தோரணம் 1 & 2
$22