41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

ம.செந்தமிழன்

ஆறு - மனம் அறிதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
காய் எப்படிப் பழமாகிறது? ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3.25
இல்லறம் இயற்றல் கூடல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3.5
ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $9.25
தோற்றுவாய் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $6.5
கான் - காடுகளில் கற்றவை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4
விட்டு விடுங்கள், அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
ஆயம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
வேட்டல் (விருப்பதில் நிலைபெறுதல்) ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4
இட பாகம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.25