41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

ம.செந்தமிழன்

வேட்டல்: விருப்பத்தில் நிலைபெறுதல்
$4
விட்டு விடுங்கள், அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள்
$2.75
கான் - காடுகளில் கற்றவை
$4
முதல் மழை பெய்தபோது பூமியல் மரங்கள் இல்லை
$3.5
மெய் (உண்மையும் உருபொருளும்)
$2.75
இட பாகம்
$2.25
ஊர்: மீண்டு செல்லுதல்
$4
இனிப்பு: சர்க்கரை நோயில் இருந்து விடுதலை
$4.5
உயிர் இயல்
$2.75
அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்
$2.75
ஆயம்
$2.75
இறைமை
$2.25
தெய்வம் உணாவே: உணவும் மரபும்
$2.75
உயிருக்கு மரணமில்லை: கருவும் உருவும்
$3
நமனை அஞ்சோம்: நமது நலம் குறித்து
$2.75
நமனை அஞ்சோம்: நமது நலம் குறித்து - 2
$2.75
ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி
$9.25
தோற்றுவாய்
$6.5
யாம் - சிவசக்திக் கலவி நிலை
$2.75
இல்லறம் இயற்றல் கூடல்
$3.5