41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

ம.செந்தமிழன்

ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி
$9.25
இனிப்பு: சர்க்கரை நோயில் இருந்து விடுதலை
$4.5
வேட்டல் (விருப்பதில் நிலைபெறுதல்)
$4
காய் எப்படிப் பழமாகிறது?
$3.25
ஆறு - மனம் அறிதல்
$4.5
இல்லறம் இயற்றல் கூடல்
$3.5
யாம் - சிவசக்திக் கலவி நிலை
$2.75
தோற்றுவாய்
$6.5
விட்டு விடுங்கள், அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள்
$2.75
ஆயம்
$2.75
இட பாகம்
$2.25
மெய் (உண்மையும் உருபொருளும்)
$2.75
அண்டமும் பிண்டமும்: 5 உரைகள் (ஒலிப்பதிவு)
$2.75
நமனை அஞ்சோம்: நமது நலம் குறித்து
$2.75
இறைமை
$2.25
உயிருக்கு மரணமில்லை: கருவும் உருவும்
$3
ஊர்: மீண்டு செல்லுதல்
$4
தெய்வம் உணாவே: உணவும் மரபும்
$2.75
அவர்களால் நம்மைக் காப்பாற்ற முடியும்
$2.75