41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர்

அம்பேத்கர் இன்றும் என்றும் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் $13
முழு விடுதலைக்கான வழி ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு $2.75
தீண்டாமையும் அரசியலைமைப்புச் சட்டமும் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: மைத்ரி $1.5
இந்து மதமே பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியமே இந்து மதம் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு $1
புளூ புக் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: முன்னேற்றப் பதிப்பகம் $4.75
நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு $6.5
சாதியை அழித்தொழித்தல் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $14
சாதி ஒழிப்பு ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் $2.75
ஜாதியை அழித்தொழிக்கும் வழி ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: தலித் முரசு $4.5