41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர்

அம்பேத்கர் இன்றும் என்றும்
$13
முழு விடுதலைக்கான வழி
$2.75
தீண்டாமையும் அரசியலைமைப்புச் சட்டமும்
$1.5
இந்து மதமே பார்ப்பனியம் பார்ப்பனியமே இந்து மதம்
$1
புளூ புக்
$4.75
நான் ஓர் இந்துவாக சாக மாட்டேன்
$6.5
சாதியை அழித்தொழித்தல்
$14
சாதி ஒழிப்பு
$2.75
ஜாதியை அழித்தொழிக்கும் வழி
$4.5
இந்தியாவில் சாதிகள்
$5.25
நாகரீகமா கொடுங்குற்றமா? (ஆதி பழங்குடிகள் தாழ்த்தப்பட்டோர் குற்றமரபினர் பற்றி)
$2.25
இந்துமதத் தத்துவம்
$2.25
'விசா' வுக்காக காத்திருக்கிறேன்
$0.75
'விசா' வுக்காக காத்திருக்கிறேன்
$1
பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு: தொகுதி-35
$1.75
பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு: தொகுதி-36
$1.75
பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு: தொகுதி-34
$6
பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் நூல் தொகுப்பு: தொகுதி-33
$1.75