ரேவதி அசோக்

காதல் வாசம் தந்தவளே..!
$9.5
உன்னை நினைத்து உயிர் கரையுதே...
$10.75
சிறகில்லாத தேவதை
$1.5
மௌனமே கவிதையாக
$1
மனம் முந்தியதோ... விழி முந்தியதோ...!
$11.25
யாரிவளோ வெண்ணிலவோ!
$1
நினைவில் உலவும் நிழல் மேகம்!
$6
சொல்லத் துடிக்குது மனசு...!
$13
உயிரோடு உணர்வாக வந்தாயே...
$1
உன் அன்பன்றி வேறேதடி?
$15.5
அக்ஷயா தீர்க்க சுமங்கலி - நேசிக்க உன் நினைவுகளை கொடு...
$1
நெஞ்சில் வாழும் உயிர் தீயே!
$14.75
உன்னோடு நானும் என்னோடு நீயும்!
$11.25
கலையாத மௌனங்கள்
$14.75
என் இதயம் தொட்ட வானவில்
$7.75
என்னுள்ளே பூங்காற்றாய்...
$8.75
விழிகள் தீண்டிய கனவு நீ!
$5.25
ஈரேழு ஜென்மமும் உன்னோடுதான்...
$5.25
எங்கே எனது கவிதை...
$6.5
நீ எந்தன் சொர்க்கம் பெண்ணே
$6