41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

கோ.நம்மாழ்வார்

பூமித்தாயே ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $4.5
ஏன் வேண்டும் இயற்கை உழவாண்மை ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $2.25
வயிற்றுக்குச் சோறிடல் வேண்டும் ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $4.5
தாய் மண்ணே வணக்கம் ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $4.5
இயற்கை வேளாண்மை அடிப்படைத் தேவைகள் ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $1
இயற்கை வேளாண்மை அடிப்படைத் தேவைகள் ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: இயல்வாகை பதிப்பகம் $1
எந்நாடுடைய இயற்கையே போற்றி! ஆசிரியர்: கோ.நம்மாழ்வார் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $4.5