41-வது சென்னை புத்தகக் காட்சி, அரங்கு எண் 201. இடம் : செயிண்ட் ஜார்ஜ் ஆங்கிலோ - இண்டியன் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம், பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரில், சென்னை-29. வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!

கோ.நம்மாழ்வார்

பூமித்தாயே
$4.5
ஏன் வேண்டும் இயற்கை உழவாண்மை
$2.25
வயிற்றுக்குச் சோறிடல் வேண்டும்
$4.5
தாய் மண்ணே வணக்கம்
$4.5
இயற்கை வேளாண்மை அடிப்படைத் தேவைகள்
$1
இயற்கை வேளாண்மை அடிப்படைத் தேவைகள்
$1
எந்நாடுடைய இயற்கையே போற்றி!
$4.5
இயற்கை வழி வேளாண்மையும்,மருத்துவமும்
$1.5
உழவுக்கும் உண்டு வரலாறு!
$4.5
களை எடு
$5
களை எடு
$6.5
இயற்கை வேளாண்மை
$4
தாய் மண்ணே வணக்கம்
$4
இயற்கை விவசாயத்திற்கு சில எளிய உத்திகள்
$1
தாய் மண்
$16
நோயினைக் கொண்டாடுவோம்
$1