புத்தர் அறிவுலகம்

காஞ்சி மாநகரமும் கௌதம புத்தரும் ஆசிரியர்: முனைவர் ஆ.பத்மாவதி பதிப்பகம்: புத்தர் அறிவுலகம் $2
டாக்டர் B.R.அம்பேத்கர் வாழ்க்கை வரலாறு படமும் பாடமும் ஆசிரியர்: தமிழ்மறையான் பதிப்பகம்: புத்தர் அறிவுலகம் $2.25