வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ்

சீதா மிதிலைப் போர்மங்கை ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $15
SHIVA TRILOGY 2 THE SECRET OF THE NAGAS ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $14
SHIVA TRILOGY 1 THE IMMORTALS OF MELUHA ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $14
SHIVA TRILOGY 3 THE OATH OF THE VAYUPUTRA'S ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $19.5
CHANAKYA'S CHANT ஆசிரியர்: அஷ்வின் சாங்கி பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $17.25
The Krishna Key ஆசிரியர்: அஷ்வின் சாங்கி பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $17.25
ராவணன் - ஆர்யவர்த்தாவின் எதிரி ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $17.25
மனக்குறை வேண்டாம் உடல் எடைக் குறைப்பு செய்யுங்கள் ஆசிரியர்: ருஜுதா திவேகர் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $8.75
அறை எண் 105 ல் ஒரு பெண் ஆசிரியர்: சேதன் பகத் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $10.75
இக்ஷ்வாகு குலத்தோன்றல் ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $13
SHIVA TRILOGY (MELUHA,VAYUPUTRAS,NAGAS) ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $107
சிவா முத்தொகுதி 3 - வாயுபுத்ரர் வாக்கு ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $17
சிவா முத்தொகுதி 2 - நாகர்களின் இரகசியம் ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $10.75
சிவா முத்தொகுதி 1 - மெலூஹாவின் அமரர்கள் ஆசிரியர்: அமிஷ் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $12.75
விஷ்ணுவின் 7 ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: தேவ்தத் பட்நாயக் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $13
தென்னாட்டு கம-கம உணவு வகைகள் ஆசிரியர்: சந்திரா பத்மநாபன் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $17.25
சக்தியின் 7 ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: தேவ்தத் பட்நாயக் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $13
இந்து காலண்டர் கலையிலிருந்து எழு ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: தேவ்தத் பட்நாயக் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $13
சிவனின் 7 ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: தேவ்தத் பட்நாயக் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $13
அசோகா: மௌரிய சிங்கம் ஆசிரியர்: அசோக் கே. பேங்கர் பதிப்பகம்: வெஸ்ட்லேண்ட் பப்ளிகேஷன்ஸ் $10.75