கபிலன் பதிப்பகம்

வேர்களைத் தேடும் விழுதுகள் (தமிழகத்தில்) ஆசிரியர்: சொ.அருணன்கிருங்கை சேதுபதிப.முத்துக்குமார சுவாமி பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் $21.5
வேர்களைத் தேடும் விழுதுகள் ((அயலகத்தில்)) ஆசிரியர்: சொ.அருணன்கிருங்கை சேதுபதிப.முத்துக்குமார சுவாமி பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் $21.5
யாத்ரா சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: யாத்ரா ஸ்ரீநிவாஸன் பதிப்பகம்: கபிலன் பதிப்பகம் $6.5