மெல்லினம்

இஸ்லாத்தில் சமூக நீதி ஆசிரியர்: சையித் குதுப் பதிப்பகம்: மெல்லினம் $0
இறுதி நபியின் வாழ்வில் இறைநினைவும் பிரார்த்தனையும் ஆசிரியர்: முஹம்மது அல்-கஸ்ஸாலி பதிப்பகம்: மெல்லினம் $0
சூஃபியிசம் என்றால் என்ன? ஆசிரியர்: மார்டின் லிங்ஸ் பதிப்பகம்: மெல்லினம் $4.75
ஆண்-பெண் தொடர்பாடல் (சில இஸ்லாமிய சட்ட வரம்புகள்) ஆசிரியர்: டாக்டர் யூசுஃப் அல்கர்ளாவி பதிப்பகம்: மெல்லினம் $1
ஸகாத்: கோட்பாடும் நடைமுறையும் (ஒரு முழுமையான கையேடு) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: மெல்லினம் $6.5
மக்கா படுகொலைகள் ஆசிரியர்: ஸஃபர் பங்காஷ் பதிப்பகம்: மெல்லினம் $4.75