அகரம் பதிப்பகம்

செங்கிஸ் கான் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
கன்ஃபூசியஸ் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
தலாய் லாமா ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
திருபாய் அம்பானி ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
டீகோ மரடோனா ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
டான் பிராட்மேன் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
டாக்டர் அன்னி பெசன்ட் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
டாக்டர் S.ராதாகிருஷ்ணன் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
குரு நானக் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஷா ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
கோபால கிருஷ்ண கோகலே ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
கலீலியோ கலீலி ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
ஜவஹர்லால் நேரு ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
J.R.D. டாடா ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
J.கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
இந்திரா காந்தி ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1
ஜோசப் ஸ்டாலின் ஆசிரியர்: ஜோத்ஸ்னாபாரதி பதிப்பகம்: அகரம் பதிப்பகம் $1