வேர்கள் பதிப்பகம்

சிரையில் எனது நாட்கள் ஆசிரியர்: வீரமங்கை ஜைனபுல் கஸ்ஸாலி பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $4
பொதுசிவில் சட்டம் (முழு வரலாறும் பின்னணியும்..?) ஆசிரியர்: மு.குலாம் முஹம்மத் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1.75
நபி வழி அறிவோமா? ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $12
செந்தமிழ் நாட்டுச் சேரிகள் ஆசிரியர்: டி.ஏம்.மணி பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1.75
இஸ்லாமிய நாகரிகம்-3 ஆசிரியர்: முஸ்தபா ஆள் சிபாய் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $5.75
கஷ்மீரின் பாதி விதவைகள் ஆசிரியர்: மு.குலாம் முஹம்மத் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $3
முஸ்லிம்களைப் பூண்டோடு ஒழிக்கத் திட்டம் ஆசிரியர்: வி.டி.இராஜசேகர் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $0.5
ஃபாலஸ்தீன் முஸ்லிம்கள் (அகதிகளாக வரலாறு) ஆசிரியர்: மு.குலாம் முஹம்மத் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $4.75
மனம் திருந்திய குற்றவாளி சுவாமி அசிமானந்தாவின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் ஆசிரியர்: அபு அஃப்ராஹ் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1
நாம் பிரிந்து விட வேண்டாம் ஆசிரியர்: நீதிபதி.ப.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $7.5
ஆப்கானிஸ்தான் முஜாஹத்களின் தியாக வரலாறு ஆசிரியர்: டி.ஏம்.மணி பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $4.5
ஜாதி ஒழிந்தது ஆசிரியர்: டி.ஏம்.மணி பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $2.25
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (இஸ்லாமும் பெண்களும்-5) ஆசிரியர்: முஹம்மத் குதுப் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $2.75
காந்திஜியை கொலை செய்வது? ஏன்? எப்படி? ஆசிரியர்: மு.குலாம் முஹம்மத் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1.5
முஸ்லிம்களும் ஒடுக்கப்பட்டோரும் ஆசிரியர்: வி.டி.இராஜசேகர் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1
புரோகித்-இன் லேப்டாப்பில் இருந்தது என்ன? ஆசிரியர்: மு.குலாம் முஹம்மத் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (இஸ்லாம் இன்றைய கொள்கைகளை வெல்லுமா?-6) ஆசிரியர்: முஹம்மத் குதுப் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1.75
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (இஸ்லாமும் இதரப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளும்-3) ஆசிரியர்: முஹம்மத் குதுப் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $2.25
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம் (அடிமைத்தனத்தை இஸ்லாம் அங்கீகரித்ததா?-2) ஆசிரியர்: முஹம்மத் குதுப் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $2.25
இஸ்லாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட மார்க்கம்-1 ஆசிரியர்: முஹம்மத் குதுப் பதிப்பகம்: வேர்கள் பதிப்பகம் $1.5