அபசகுனம் வெளியீடு

டாக்டர் அம்பேத்கர் திரைப்படம் சொல்லப்படாத உண்மை ஆசிரியர்: மா.பாலசந்தர் பதிப்பகம்: அபசகுனம் வெளியீடு $1.75
பெரியாரின் தாடியோடு விளையாடும் பேரன்கள் ஆசிரியர்: வே.மதிமாறன் பதிப்பகம்: அபசகுனம் வெளியீடு $0
நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை எனக்கடிமை யாருமில்லை ஆசிரியர்: வே.மதிமாறன் பதிப்பகம்: அபசகுனம் வெளியீடு $0
இசை விமர்சனங்களுக்குப் பின்னான அரசியல் ஆசிரியர்: வே.மதிமாறன் பதிப்பகம்: அபசகுனம் வெளியீடு $1.75
காந்தி நண்பரா ? ஆசிரியர்: வே.மதிமாறன் பதிப்பகம்: அபசகுனம் வெளியீடு $2.25