தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ்

மாலை சூடும் அரும்புகள் ஆசிரியர்: அல்லிநகரம் தாமோதரன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $4.5
இயற்கை வேளாண்மையில் மாடியில் மரம் காய்கறிச் சாகுபடி ஆசிரியர்: ஆர்.எஸ்.நாராயணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $3.5
நீவாடு (கடல் நீரோட்டம் ) ஆசிரியர்: குறும்பனை சி. பெர்லின் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $4
வீட்டுக்கு வீடு மலர் மருத்துவம் ஆசிரியர்: மரு.கு.பூங்காவனம் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $10
ஊக்கமுடைமை (குறள் சொல்லும் கதைகள்) ஆசிரியர்: லதா ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
உங்களால் முடியும் நம்புங்கள் ஆசிரியர்: அண்ணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $4.75
பதினாறும் பெற்று பல்லாண்டு வாழ்க! ஆசிரியர்: டாக்டர் வி.புருஷோத்தமன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $6
வாழவைக்கும் வாழ்க்கைத் திறன்கள் ஆசிரியர்: பசுமைக்குமார் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.75
அருள் உடைமை ஆசிரியர்: லதா ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
அறிவுடைமை (குறள் சொல்லும் கதைகள்) ஆசிரியர்: லதா ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
அடக்கம் உடைமை (குறள் சொல்லும் கதைகள்) ஆசிரியர்: லதா ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
அறிவியல் அரட்டை ஆசிரியர்: ப்ரியா ராமசாமி பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $3.5
முதுமையோ உன்னை ஆராதிக்கிறேன் ஆசிரியர்: அருள்நிதி எஸ்.சதானந்தம் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $8.75
பேய்களும் மூட நம்பிக்கைகளும் ஆசிரியர்: ப.பரமசிவம் பதிப்பகம்: தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் $6.5