ஜோதி பதிப்பகம்

நேரம் வெற்றிக்கு விதை
₹50 $2.25 (1% OFF)
குழந்தைகள் ஆடிய குடைராட்டிணம்
₹30 $1.5 (1% OFF)
மகிழ்ச்சிக்கு மருந்து (அறிவுக்கு விருந்து)
₹50 $2.25 (1% OFF)
தத்துவஞானி கன்பூசியஸ் அருளிய வாழ்க்கை வெளிச்சங்கள் (இன்பமாக வாழும் வழி)
₹50 $2.25 (1% OFF)
வாழ்க்கையை வசந்தமாக்கும் வெற்றிச் சிந்தனைகள்
₹60 $2.75 (1% OFF)
எட்டு 8 நடை (எட்டு நடை போடு நோயை எட்டி நடைபோடு)
₹40 $1.75 (1% OFF)
நலமாக வாழ்வது நம் கையில்
₹70 $3 (1% OFF)
சுபா வரைந்த சூரியகாந்தி
₹25 $1 (1% OFF)