சுரா பதிப்பகம்

சுராவின் ஸ்கூல் அட்லஸ் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.75
தியான வழிகாட்டி ஆசிரியர்: இரா.சு.முத்து பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.75
செல்லக்குழந்தைகளே! போவோம்.... ஆசிரியர்: மு.அப்பாஸ் மந்திரி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.5
மேஜிக் செய்யலாம் வாங்க! ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2
பீர்பாலின் தந்திரக் கதைகள் ஆசிரியர்: நீலா சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.5
சிந்திக்க வைக்கும் ஈசாப் கதைகள் ஆசிரியர்: கமலாலயன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
தென்னிந்திய சைவ சிற்றுண்டிகள் ஆசிரியர்: கவிதா பாலு பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.5
மாணவர்களுக்கான மனமழ்ச்சி ஜோக்ஸ் ஆசிரியர்: ஆர்.வி.பதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.5
நல்வாழ்வு தரும் நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: வேணுசீனுவாசன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
அமிழ்தினும் இனிய அறிவூட்டும் சிறந்த கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
சிறுவர் பாடல்கள் ஆசிரியர்: வல்லநாடு ராமலிங்கம் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2
சித்திரக் கதைகள் விக்கிரமாதித்யன் ஆசிரியர்: லஷ்மி விஸ்வநாதன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
சித்திரக் கதைகள் விநாயகா ஆசிரியர்: நீலா சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2
இரவிந்திரரின் ஹைக்கூ ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.5
வள்ளுவரின் மீட்சி ஆசிரியர்: J.நாராயணசாமி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $4.5
பாலர்களுக்கான மகாபாரதக் கதைகள் ஆசிரியர்: லலிதாமதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2.25
குழந்தகளுக்கான பண்பு புகட்டும் கதைகள் ஆசிரியர்: கே.ஜெயலட்சுமி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2
சிறுவர்களுக்கான சின்னச்சின்ன விடுகதைகள் ஆசிரியர்: எடையூர் சிவமதி பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $3
ஔவைக் குறளும் அறநெறிச்சாரமும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $2
அமிழ்தினும் இனிய அறிவூட்டும் சிறந்த கதைகள் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ்.வழித்துணைராமன் பதிப்பகம்: சுரா பதிப்பகம் $1.75