அரும்பு பதிப்பகம்

கல்வி நிறுவனங்களில் இறைவணக்கத்துக்கான அறநெறியலைகள் ஆசிரியர்: சு. குழந்தை இயேசு, ஆ. சிலுவை முத்து பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $10.75
நீங்களும் ஒரு நாள் ஆசிரியர்: அ.ஆண்டோ சகாயராஜ்,ச.ச பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $7.5
மன இறுக்கம் நீக்க வருக! ஆசிரியர்: அ.ஜேசுதாஸ்,ச.ச பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $7
மீன் வளர்ப்பும் -வேலை வாய்ப்புகளும்.... ஆசிரியர்: ஆர்.சேவியர். பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1.75
எளிய முறையில் இனிய தமிழ் ஆசிரியர்: புலவர்.து.இராசகோபால் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1.5
கூடை நிறைய குட்டிக்கதைகள் ஆசிரியர்: சேவியர் அந்தோனி,சே.ச பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $6.5
தெரியுமா? ஆசிரியர்: பொ.ஐங்கரநேசன் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $4.5
மீண்டும் எழுவோம் ஆசிரியர்: அ.ஆண்டோ சகாயராஜ்,ச.ச பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $7
தமிழக வாய்மொழிக்கூறுகளில் பெண்களின் நிலை ஆசிரியர்: சி.கோமளவல்லி பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $2.25
சுய தொழில் வழிகாட்டி ஆசிரியர்: ஆர்.சேவியர் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1
இயற்கையின் சிரிப்பினிலே... ஆசிரியர்: பால்ராஜ் வில்லியம்ஸ்,ச.ச. பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $4.5
என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் ஆசிரியர்: அருட்திரு .போஸ்கோ ச.ச. பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $2.25
வெல்லும் உறவுகள் ஆசிரியர்: மரிய சார்லஸ் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $2.25
சிறுவர்கள் விரும்பும் பலநாட்டுக் கதைகள் ஆசிரியர்: சுகுமாரன் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1
பள்ளி மேடைகளுக்கான சொற்பொழிவுகள் ஆசிரியர்: சேவியர் அந்தோனி சே.ச பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1
கனவின் தூரம் ஆசிரியர்: ப.வில்லியம் அந்தோணி பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $1.5
பாரதிவயது 39 ஆசிரியர்: ஜுலியஸ் இதயகுமார் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $2.75
300 குட்டிக் கதைகள் ஆசிரியர்: சேவியர் அந்தோணி பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $12
இது நம் குழந்தைகளின் வகுப்பறை ஆசிரியர்: சூ. ம. ஜெயசீலன் பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $4.5
கசக்கும் கல்வியும் கற்கண்டாகும் ஆசிரியர்: ஜோசப் ஜெயராஜ் ச.சபிரியசகி பதிப்பகம்: அரும்பு பதிப்பகம் $11.75