மினெர்வா பப்ளிகேசன்

சிரிக்கவும், சிந்திக்கவும், முல்லா கதைகள் ஆசிரியர்: தமிழ்ப்பிரியன் பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $1.75
குறள் நீதிக்கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $2
மரியாதை ராமன் கதைகள் ஆசிரியர்: பி. வனத்தையன் பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $1.75
கீரை சமையல் மற்றும் வறுவல் வகைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $2
ஆசான் சொன்ன அதிசயக் கதைகள் ஆசிரியர்: பி. வனத்தையன் பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $1.75
சுஜாதா தமிழ் மழலை மொழி பாடல்கள் ஆசிரியர்: சுஜாதா பதிப்பகம்: மினெர்வா பப்ளிகேசன் $1.75