முரண்களரி படைப்பகம்

நூற்றாண்டில் திராவிடன் (தமிழ் இதழியல் மரபில் சமூக மாற்றுச் சிந்தனைகள்)
₹85 $3.75 (1% OFF)
கரந்தை வெ.கலியாணசுந்தரம் சிற்றிலக்கியங்கள்
₹0 $0 (1% OFF)
பெண் எனும் பெருந்தீ
₹80 $3.5 (1% OFF)
Film Adaptation
₹120 $5.25 (1% OFF)
Linear Programming And Its Applications
₹100 $4.5 (1% OFF)
Let's Make Money
₹300 $13 (2% OFF)
Personal Development Made Easy
₹100 $4.5 (1% OFF)
சங்கப் பெண் புலவர்களின் பாடல்களில் பெண்
₹60 $2.75 (1% OFF)
வசப்படாத வார்த்தைகளுடன்...
₹100 $4.5 (1% OFF)
மோகினியுடனான சாத்தானின் உரையாடல்
₹60 $2.75 (1% OFF)
சிவப்புச் சீதனம்
₹80 $3.5 (1% OFF)
தமிழ்ப் பண்பாடு
₹65 $3 (1% OFF)
ஆக்கமும் பெண்ணாலே (பெண் படைப்பாக்க ஆளுமைகளின் உரையாடல்)
₹100 $4.5 (1% OFF)
பச்சை யானை
₹50 $2.25 (1% OFF)
அம்பேத்கரைப் பாடிய பாரதிதாசன்
₹80 $3.5 (1% OFF)
யாரும் நனைக்காத நதி
₹100 $4.5 (1% OFF)
அர்த்தநாரீஸ்வரம்
₹100 $4.5 (1% OFF)
தோள் மேல் படகு
₹90 $4 (1% OFF)
தோல் பாவை
₹70 $3 (1% OFF)
டார்வின் படிக்காத குருவி
₹90 $4 (1% OFF)