மெலொடி பதிப்பகம்

மனோசக்தி ஆசிரியர்: விக்கிரவாண்டி.வி.ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
துர்முகி வருட தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் ஆசிரியர்: கிருஷ்ணன் இராஜகோபாலன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
மனோசக்தி ஆசிரியர்: விக்கிரவாண்டி.வி.ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
சீக்ரட் நாவல் - ஒரு தீப்பந்தம் தீபமாகிறது ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
டிடெக்டிவ் நாவல் - பூக்கள் இல்லாத நந்தவனம் ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
வயலண்ட் நாவல் - தடுத்தால் கூட தருவேன் ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
எக்ஸலன்ட் நாவல் - வாய்மையே வெல்லும் ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
எவரெஸ்ட் நாவல் - பாஸ்பரஸ் பூக்கள் ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
மங்கையர் உலகம் - தீயென நீ ஆசிரியர்: காஞ்சனா ஜெயதிலகர் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
ராகு கேது பலன்கள் ஆசிரியர்: கிருஷ்ணன் இராஜகோபாலன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
2016 பலன்கள் - 12 ராசிகளுக்கும் ஒரே புத்தகம் ஆசிரியர்: புலியூர் நாகராஜன் பாலு பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
ஆவிகள் உலகம் ஆசிரியர்: விக்கிரவாண்டி.வி.ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1
மனோசக்தி ஆசிரியர்: விக்கிரவாண்டி.வி.ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: மெலொடி பதிப்பகம் $1