மெலொடி பதிப்பகம்

மனோசக்தி
$1
துர்முகி வருட தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள்
$1
மனோசக்தி
$1
சீக்ரட் நாவல் - ஒரு தீப்பந்தம் தீபமாகிறது
$1
டிடெக்டிவ் நாவல் - பூக்கள் இல்லாத நந்தவனம்
$1
வயலண்ட் நாவல் - தடுத்தால் கூட தருவேன்
$1
எக்ஸலன்ட் நாவல் - வாய்மையே வெல்லும்
$1
எவரெஸ்ட் நாவல் - பாஸ்பரஸ் பூக்கள்
$1
மங்கையர் உலகம் - தீயென நீ
$1
ராகு கேது பலன்கள்
$1
2016 பலன்கள் - 12 ராசிகளுக்கும் ஒரே புத்தகம்
$1
ஆவிகள் உலகம்
$1
மனோசக்தி
$1