நிழல்

தமிழிசை தவமணி மதுரை மாரியப்பா சாமிகள் வரலாறு ஆசிரியர்: ப.சோழ நாடன் பதிப்பகம்: நிழல் $6.5
கிம் கி - டுக்கின் சினிமாட்டிக் உடல்கள் ஆசிரியர்: ஜமாலன் பதிப்பகம்: நிழல் $5.25
பாரதிராஜா போலி மீட்பர் ஆசிரியர்: பி.ஆர். மகாதேவன் பதிப்பகம்: நிழல் $4.5
தேம்பி அழாதே பாப்பா ஆசிரியர்: கூகிவா தியாங்கோ பதிப்பகம்: நிழல் $0
ஆன்மாக்களின் அடித்தட்டில் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: நிழல் $3.25
குரோட்டனோடு கொஞ்சநேரம் ஆசிரியர்: பலமலய் பதிப்பகம்: நிழல் $1.75
கமலின் கலை(ல)ப்படங்கள் ஆசிரியர்: பி.ஆர். மகாதேவன் பதிப்பகம்: நிழல் $5.25
ஈரானிய சினிமா ஆசிரியர்: ப.திருநாவுக்கரசு பதிப்பகம்: நிழல் $4.5
மாயவிளக்கு - இங்கமர் பெர்க்மன் ஆசிரியர்: உமர் பதிப்பகம்: நிழல் $6.5
தமிழ் சினிமாவின் பரிமாணங்கள் ஆசிரியர்: விட்டல் ராவ் பதிப்பகம்: நிழல் $4.5
நவீன கன்னட சினிமா ஆசிரியர்: விட்டல் ராவ் பதிப்பகம்: நிழல் $6.5
சினிமா : சட்டகம் சாளரம் ஆசிரியர்: ஸ்வர்ணவேல் பதிப்பகம்: நிழல் $7.5
நடிப்பு : அகம் புறம் ஆசிரியர்: சுரேஸ்வரன் பதிப்பகம்: நிழல் $3.5
நூற்றாண்டு கண்ட டி .எஸ் .பாலையா ஆசிரியர்: திருநின்றவூர் சந்தான கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: நிழல் $6.5
கொடுமுடி கோகிலம் கே .பி .சுந்தராம்பாள் வரலாறு ஆசிரியர்: ப.சோழ நாடன் பதிப்பகம்: நிழல் $6.5
கொக்குகள் பறந்து விட்டன ஆசிரியர்: பொன்.காசிராஜன் பதிப்பகம்: நிழல் $2
மக்களுக்கான சினிமா ஆசிரியர்: ப.திருநாவுக்கரசு பதிப்பகம்: நிழல் $2.25
நாகசுவர சக்கரவர்த்தி திருவாடுதுறை இராஜரத்தினம் பிள்ளை வரலாறு ஆசிரியர்: ப.சோழ நாடன் பதிப்பகம்: நிழல் $4.5
இடைவெளி நிரப்பும் வானம் ஆசிரியர்: பாரதி வாசன் பதிப்பகம்: நிழல் $2.25
நந்தனார் தெரு ஆசிரியர்: விழி.பா. இதயவேந்தன் பதிப்பகம்: நிழல் $1.75