அமுத நிலையம்

கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2.25
அவதானக் கலைஞர் ஆறுமுகம் ஆசிரியர்: மு.ஆறுமுகம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $6.5
விடைகள் 1000 ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $3.25
விடையவன் விடைகள் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $3.25
சிவஞான மாபாடியம் ஆசிரியர்: ச வே சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $8.75
படித்திருக்கிறீர்களா? ஆசிரியர்: க.நா.சுப்ரமண்யம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2
அபிராமி அந்தாதி பாகம் - 3 ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $3.25
அபிராமி அந்தாதி பாகம் - 2 (மாலை பூண்ட மலர்) ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2.25
பெரும்பெயர் முருகன் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $4.5
அனுபூதி விளக்கம் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $7.5
தமிழ்ப் பழமொழிகள் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $21.5
வாருங்கள் பார்க்கலாம் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $4.5
சங்கத் தமிழும் பிற்காலத் தமிழும் ஆசிரியர்: உ.வே.சாமிநாத ஐயர் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1.5
சங்கத் தமிழும் பிற்காலத் தமிழும் ஆசிரியர்: உ.வே.சாமிநாத ஐயர் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1.5
வாழும் தமிழ் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $5.5
பரிபாடல் மூலமும் பரிமேலழகர் உரையும் ஆசிரியர்: உ.வே.சாமிநாத ஐயர் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $6.5
அழியா அழகு ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $3.75
கரிகால்வளவன் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $1.5
தமிழ்க்காப்பியங்கள் ஆசிரியர்: கி வா ஜகநாதன் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $5.5
கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை ஆசிரியர்: செ.சதாசிவம் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் $2.25