பரிசல் புத்தக நிலையம்

கூத்துக்கலைஞர் உருவாக்கம் ஆசிரியர்: இரா. சீனிவாசன், மு. ஏழுமலை பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
தொல்காப்பியம்: பன்முக வாசிப்பு விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு ஆசிரியர்: பா. இளமாறன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $10.75
பன்முக ஆளுமை மு. அருணாச்சலம் ஆசிரியர்: ஜெ. சுடர்விழி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $12
சங்க இலக்கியம்: ஒரு ஃபிராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு ஆசிரியர்: அரங்க. நலங்கிள்ளி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $13
பருக்கை ஆசிரியர்: வீரபாண்டியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $9.5
புதுக்குரல் ஆசிரியர்: சி.சு. செல்லப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6
தமிழ்ச் சிறுகதைகளும் மனிதப் பெருவெளியும் ஆசிரியர்: முனைவர் க.பஞ்சாங்கம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6.5
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள் ஆசிரியர்: ப.திருமாவேலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
என் வானம் என் சிறகு ஆசிரியர்: சாளை பஷீர் ஆரிஃப் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் ஆசிரியர்: ந.இரஞ்சன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $15.5
கருணாமிர்த சாகரம்: சுருக்கத் திறனாய்வு உரை ஆசிரியர்: அமுதா பாண்டியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
வெட்டப்பட்ட எனது கட்டைவிரல் ஆசிரியர்: பாரதி கவிதாஞ்சன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
பார்வையிலிருந்து சொல்லுக்கு ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
காந்தியின் ஸநாதந அரசியல் ஆசிரியர்: கோ.ரகுபதி பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.25
தமிழ்ப் பெரியார்கள் ஆசிரியர்: வ.ரா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில் ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6.5
பதுங்குகுழி நாட்கள் ஆசிரியர்: பா.அகிலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $7.5
கோபுரத் தற்கொலைகள் ஆசிரியர்: ஆ.சிவசுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
சித்தனும் புத்தனும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4
குமரப்பாவிடம் கேட்போம் ஆசிரியர்: ஜே.சி .குமரப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5