பரிசல் புத்தக நிலையம்

புதுக்குரல் ஆசிரியர்: சி.சு. செல்லப்பா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள் ஆசிரியர்: ப.திருமாவேலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
தென்கோடிஅலைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6
ஒளியில் எழுதுதல் ஆசிரியர்: செழியன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6.5
வீரத்தெலுங்கானா சொல்லும் கதைகள் ஆசிரியர்: சாந்தா தத் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $10
பா.அ. ஜயகரன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $10
சந்திரகிரி ஆற்றங்கரையில் ஆசிரியர்: தி.சு.சதாசிவம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
என் வானம் என் சிறகு ஆசிரியர்: சாளை பஷீர் ஆரிஃப் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4.5
காந்தி ராமசாமியும் பெரியார் ராமசாமியும் ஆசிரியர்: ப.திருமாவேலன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75
செம்மொழி பனுவல்களின் வரலாற்றுச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: பா. இளமாறன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
தமிழ் - மலையாள உறவு ஆசிரியர்: எஸ்.பி.ராமகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $12
கலியுகக் கிழவியும் ஓநாய்க் குட்டிகளும் ஆசிரியர்: சாந்தி சித்ரா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $15
உதிர்ந்த இலைகளின் பாடல் ஆசிரியர்: ப.கல்பனா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $6.5
மஞ்சள் வெயிலும் மாயச் சிறுமியும் ஆசிரியர்: பா.ஜெய்கணேஷ் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $4
காந்திய அரசியல் ஆசிரியர்: வ.கீதா பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $1
வாழ்வின் இயக்கத்தில் மனிதனின் தனிமை ஆசிரியர்: பேயோன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $8.75
ந.முத்துசாமி நாடகங்கள் ஆசிரியர்: கே.எஸ்.கருணா பிரசாத் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $36.5
இடைவெளி ஆசிரியர்: சிவ.செந்தில்நாதன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $3.25
மார்க்சியம் என்றால் என்ன? ஆசிரியர்: அ.கா. ஈஸ்வரன் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $2.25
இந்தியப் பொருளாதார வரலாறு (மார்க்சியப் பார்வை) ஆசிரியர்: வே. மீனாட்சி சுந்திரம் பதிப்பகம்: பரிசல் புத்தக நிலையம் $5.75