சந்தியா பதிப்பகம்

மதுரையின் அரசியல் வரலாறு 1868
₹360 $15.5 (10% OFF)
என் சரித்திரம்
₹400 $17.25 (10% OFF)
மூன்றாம் பாலின் முகம்
₹100 $4.5 (10% OFF)
இறந்தகாலம்
₹280 $12 (10% OFF)
மோகினி
₹150 $6.5 (10% OFF)
மார்கழி உற்சவம்
₹210 $9 (10% OFF)
சத்தியத்தின் ஆட்சி காந்திய ஆளுமைகளின் கதைகள்
₹175 $7.5 (10% OFF)
அறம் வளர்ப்போம்
₹100 $4.5 (10% OFF)
தி.க.சி.மொழிபெயர்ப்புகள்
₹400 $17.25 (10% OFF)
கலாப்ரியா கவிதைகள்
₹240 $10.5 (10% OFF)
மொழிபெயர்ப்பின் சவால்கள் - தேர்வும் மொழிபெயர்ப்பும்
₹100 $4.5 (10% OFF)
கில்காமெஷ் (உலகத்தின் ஆதிகாவியம்)
₹90 $4 (10% OFF)
ஆதி திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம்
₹40 $1.75 (10% OFF)
துர்க்கையின் புதுமுகம்
₹190 $8.25 (10% OFF)
வெங்கட் சாமிநாதன் வாதங்களும் விவாதங்களும்
₹300 $13 (10% OFF)
Meykanta Sastra The Unmai Vilakkam
₹50 $2.25 (10% OFF)
திரிந்தலையும் திணைகள்
₹175 $7.5 (10% OFF)
தில்லைப் பெருங்கோயில் வரலாறு
₹90 $4 (10% OFF)
தமிழக மகளிர் தொடக்ககால முதல் ஆறாம் நூற்றாண்டுவரை
₹150 $6.5 (10% OFF)
தமிழ்மொழி நீதிமன்றம் தீர்ப்புகள்
₹40 $1.75 (10% OFF)