ஜெயகாந்தன்

ஜெயகாந்தன் கதைகள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $16
ஓர் இலக்கியவாதியின் கலையுலக அனுபவங்கள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் $7.5
ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் $4.75
காற்று வெளியினிலே... ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $8.75
காத்திருக்க ஒருத்தி ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $1
சுமை தாங்கி ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $3.5
மாலை மயக்கம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $2.75
ஜெயகாந்தன் குறுநாவல் 1-3 ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $60
சபை நடுவே ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $3.5
புதிய வார்ப்புகள் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $3.25
யுகசந்தி ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $6.5
எங்கெங்கு காணினும் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $2.25
சுந்தரகாண்டம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $6.5
பிரளயம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $2.5
கழுத்தில் விழுந்த மாலை ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $2.5
யாருக்காக அழுதான்? ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $3.75
சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $4.5
பிரம்மோபதேசம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $2.25
ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $10.75
உன்னைப்போல் ஒருவன் ஆசிரியர்: ஜெயகாந்தன் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் $4.5