வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
உறுமி மேள காவடி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கிரிவலம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல பூஜை விரதமிருந்து பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
முந்தி முந்தி விநாயகனே & விநாயகர் சூப்பர்ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வெட்டிவேரு வாசம் மற்றும் கிராமிய ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25