தொடர்புக்கு
உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வரவேற்கிறோம்...

மெரினா புக்ஸ்
2வது மாடி, 429/257 பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை
அமைந்தகரை, சென்னை - 600 029

Marina Books
2nd Floor, 429/257 Poonamallee High Road,
Aminjikarai, Chennai - 600 029.
Tamilnadu, India

044-4207 4207 88834 88866
contactus@marinabooks.com
marinabooks.com