40-ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் வெளியான அனைத்து புத்தகங்களும் ஒரே இடத்தில். வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!
தொடர்புக்கு
உங்கள் மேலான கருத்துக்களை வரவேற்கிறோம்...

மெரினா புக்ஸ்
கும்பத் காம்பிளக்ஸ்
கடை 14, 2வது மாடி
700, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை
அமைந்தகரை, சென்னை - 600 029

Marina Books
Kumbhat Complex
Shop 14, 2nd Floor
700, Poonamallee High Road
Aminjikarai, Chennai - 600 029
Tamilnadu, India

044-4207 4207 95006 96558
contactus@marinabooks.com
marinabooks.com